Elkezdődött a gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyházán

http://www.nyirport.hu/2018/11/elkezdodott-gazdasagfejlesztest-es-munkaero-mobilitas-osztonzeset-szolgalo Nyíregyháza MJV Önkormányzata bruttó 2,914 milliárd forint összegű, százszázalékos, vissza nem térítendő támogatást nyert a „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein” című, TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 azonosító számú pályázat megvalósítására. A projekt konzorciumban kerül megvalósításra a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő ZRT-vel együttműködve.

 

 

Nyíregyháza jelen pályázat révén a helyi gazdaságot is kívánja fejleszteni, tekintettel arra, hogy a projekt keretében fejleszteni kívánt utak olyan iparterületekhez vezetnek, amelyek a nagy cégek mellett kis- és középvállalkozásoknak is helyet adnak.

A projekt az alábbi helyszínek fejlesztését tartalmazza:

Tünde utca burkolat felújítása/megerősítése a Debreceni úti csomóponttól, a Kállói úti csomópontig bezárólag 2459,96 m hosszan tervezett. A fejlesztéssel érintett járdaszakaszoknál megtörténik az akadálymentesítés, a hiányzó járdaszakaszok kiépítése. Az autóbusz-megállóhelyek esetén bazaltbeton burkolat létesül és megtörténik a peronok átépítése, akadálymentesítése is.

Tiszavasvári út - Szélsőbokori út közlekedési csomópontjánál egy új körforgalmú csomópont kerül kialakításra. A fejlesztés során megtörténik a kerékpárosok és gyalogosok csomóponton keresztül történő biztonságos átvezetése is. A jelenleg meglévő gyalogátkelőhely a Tagló utcai csomópontba kerül áthelyezésre gyalogos védőszigettel.

Legyező és Dugonics utcákon a meglévő 6 méter széles aszfaltburkolatú út teljes szélességben felújításra/megerősítésre kerül. A meglévő gyalogos járda folytonossága a hiányzó járdaszakaszok kiépítésével lesz biztosítva. A kerékpárosok részére az út burkolatán irányhelyes kerékpárforgalmi létesítmény kerül kialakításra. A Fészek utca csomópontjában új gyalogos átkelőhely kerül kialakításra

Derkovits utcán a burkolat felújítással/megerősítéssel egyidejűleg a meglévő gyalogos és kerékpáros létesítmények szabványosítása is megtörténik.

Rókabokori út esetében a Bottyán János utca jelenlegi szilárd burkolatának folytatásaként 7,0 m széles külterületi út építése valósul meg, a Nyugati elkerülő út körforgalmú csomópontig.

A kivitelezési munkák a Tünde utcai fejlesztéssel kezdődtek meg 2018. novemberében és várhatóan minden
projektelem tekintetében 2019 év végén fejeződnek be.